“Zmaj”

Organizator: Plivački klub „Novi Sad“ 3. juna 2017. nabazenu SPC „Vojvodina“ (SPENS) u NovomSadu, u organizacijiPlivačkogkluba “Novi Sad” održan je međunarodniplivačkimiting “Zmaj” nakom je učestvovalo 27 klubovasaukupno 372 takmičara. Plivači PK Dinamapostiglisusledećerezultate: Stefan Miltenović: 1.mesto na 50m leđno, 2.mesto na