U cilju što produktivnijeg rada Plivački klub Dinamo i Plivački klub Tamiš osnovali su zajedničku jedinstvenu školu plivanja i obuku za neplivače. Ova saradnja predstavlja spoj dobro usklađenog sistema i vrhunskih trenera, koja će sigurno rezultirati odličnim plivačima.

Stručnjaci navode da plivanje doprinosi prаvilnom rаzvoju i nаjmаnjih mišića, ispravlja muskulaturu, povećаvа kаpаcitet plućа, poboljšаvа motoriku i cirkulaciju. Samim tim plivanje predstavlja dobru osnovu za bilo koji sport. Stoga vas pozivamo da nam se pridružite i omogućite što bolji fizički i psihički razvoj vašeg deteta.

Osnovni cilj obuke za neplivače je da se naši mališani i budući šampioni oslobe u vodi i savladuju strah ukoliko ga imaju. Obuka za neplivače održava se u malom bazenu i ovu obuku vode iskusni i obučeni instruktori plivanja: Vladimir Savić i Viktorija Djerdj. Oni kroz različite vežbe i kreativnim radom,  omogućavaju da svaki pojedinac savlada osnovne pokrete sa rukama i nogama, da usvoji tehniku disanja, plutanja. Zatim, da savladane elemente spoji u jednu celinu i time omogući samostalno održavanje na vodi.

Polaznici mogu biti deca uzrasta 5 godina i starija. Dužina trajanja obuke je individualno i zavisi od motoričkih i psiho-fizičkih karakteristika svakog deteta. Na kraju svakog meseca u poslednjem terminu organizovano je polaganje i dodela diploma za decu koja su uspela da savladuju održavanje na vodi. Ukoliko to nije slučaj nastavlja se sa obukom sve do dobijanja diplome.

Raspored

Čas traje 45 minuta, održava se ponedeljkom, sredom i petkom u sledećim terminima:

  • 17:30-18:15h;
  • 18:15-19:00h;
  • 19:00-19:45h

Pri upisu neophodno je javiti se sekretaru Plivačkog kluba „Dinamo“ u holu bazena, radi dobijanja dodatnih informacija i popunjavanja pristupnice.

Plaćanje

Uplata se izvršava za period od mesec dana u iznosi 2200,00 rsd. Roditelj je dužan da uplatu izvrši do 10. u mesecu (za tekući mesec) i da dostavi dokaz o uplati sekretaru kluba. Ukoliko dete ne prisustvuje časovima za plaćeni period ne postoji mogućnost prebacivanja za naredni period.

Uplata se vrši na žiro račun kluba.

uplatnica-obuka