STRUKTURA KLUBA

Predsednik kluba– Dejan Dragović

Podpredsednik kluba– Ljiljana Crevar

Upravni odbor: 

  1. Crevar Ljiljana
  2. Marić Branislava
  3. Šondić Biljana
  4. Dimković Goran

Sekretar kluba– Dajana Matijašević

Treneri škole plivanja:

  1. Biljana Šondić
  2. Sanja Vukšić

Treneri takmičarskih grupa:

  1. Vlatka Komlenac
  2. Biljana Šondić
  3. Živko Paranos