Obuka Neplivača

opšte informacije
Škola plivanjaTakmičarsko plivanje

U cilju što produktivnijeg rada Plivački klub Dinamo vrši obuku neplivača. Stručnjaci navode da plivanje doprinosi pravilnom razvoju i najmanjih mišića, ispravlja muskulaturu, povećava kapacitet pluća, poboljšava motoriku i cirkulaciju.
Samim tim plivanje predstavlja dobru osnovu za bilo koji sport. Stoga vas pozivamo da nam se pridružite i omogućite što bolji fizički i psihički razvoj vašeg deteta.
Osnovni cilj obuke neplivača je da se naši mališani i budući šampioni oslobode u vodi i savladaju strah ukoliko ga imaju. Obuka neplivača održava se u malom bazenu i ovu obuku vode iskusni i obučeni instruktori plivanja.
Oni kroz različite vežbe i kreativnim radom, omogućavaju da svaki pojedinac savlada osnovne pokrete sa rukama i nogama, da usvoji tehniku disanja, plutanja. Zatim, da savladane elemente spoji u jednu celinu i time omogući samostalno održavanje na vodi.
Polaznici mogu biti deca uzrasta 5 godina i starija. Dužina trajanja obuke je individualno i zavisi od motoričkih i psiho-fizičkih karakteristika svakog deteta.
Na kraju deca koja su uspela da savladaju održavanje na vodi, imaju mogućnost da se priključe Dinamovoj školi plivanja gde se uče stilovima (kraul, leđno, prsno, delfin) i pravilnim tehnikama plivanja.

RASPORED

Čas traje 45 minuta, tri puta nedeljno, 4000 RSD

ponedeljak, sreda, petak:

17:15 – 18:00 h.
18:15 – 19:00 h.
19:15 – 20:00 h.
20:00 – 20:45 h.

Ili (čas traje 45 minuta),

dva puta nedeljno, 3000 RSD

utorak, četvrtak

19:00 – 19:45 h.
19:45 – 20:30 h.

NAPOMENA: za obuku neplivača potrebno je pozvati sekretara kluba, koji će dati dalje smernice oko upisa. Sekretara mogu pozvati od ponedeljka do petka od 12:00 – 19:00 h.

O ČLANARINI

 Od 01.05.2022. plaćanje članarine se vrši gotovinom, od ponedeljka do četvrtka od 17:00-20:00 na bazenu kod sekretara.